Niepoprawna pisownia

niedotyczyli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dotyczyli

Poprawna pisownia