Poprawna pisownia

archiwaliów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

archiwalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archiwalii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archiwali

Niepoprawna pisownia