Poprawna pisownia

archidiecezji

Poprawna pisownia, znaczenie: kościelnej jednostki administracyjnej zarządzanej przez arcybiskupów, obejmującej na ogół kilka diecezji.


Niepoprawna pisownia

archidiecesji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arkidiecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arhidiecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archidjecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archi diecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archi-diecezji

Niepoprawna pisownia