Niepoprawna pisownia

appatii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

apatii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

appati

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apatji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apatjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apati

Niepoprawna pisownia