Niepoprawna pisownia

aperracje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aberracje

Poprawna pisownia, znaczenie: odchylenia od stanu normalnego, inaczej: nieprawidłowości, nienormalności lub dewiacje.


Niepoprawna pisownia

aperacje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aberacje

Niepoprawna pisownia