Poprawna pisownia

aortalną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aortalnom

Niepoprawna pisownia