Poprawna pisownia

amulety

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

amuledy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

amólety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

amóledy

Niepoprawna pisownia