Niepoprawna pisownia

amputaci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

amputacji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

amputacii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

amputacjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ampótacji

Niepoprawna pisownia