Niepoprawna pisownia

skoncętrować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skoncentrować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkoncentrować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z koncentrować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skoncentrowadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skącentrować

Niepoprawna pisownia