Niepoprawna pisownia

allegoria

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alegoria

Poprawna pisownia, znaczenie: w sztuce i literaturze: postać, motyw, idea lub zdarzenie mające poza dosłownym znaczeniem stały umowny sens przenośny.