Niepoprawna pisownia

nómerów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numerów

Poprawna pisownia