Poprawna pisownia

nie najtrudniej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie naj trudniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienaj trudniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie najtródniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajtrudniej

Niepoprawna pisownia