Poprawna pisownia

Dominiki

Poprawna pisownia, forma imienia żeńskiego Dominika.


Niepoprawna pisownia

Dominikii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Dominniki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Domminiki

Niepoprawna pisownia