Obie wskazane formy są poprawne, ich znaczenie jest identyczne. W związku z tym można je stosować wymiennie, jednak warto zauważyć, że formą bezpieczniejszą jest „zdejmij„, dlatego też rekomendujemy właśnie ją.

Poprawna pisownia

zdejm

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdejmij

Poprawna pisownia