Poprawna pisownia

akcesyjną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akcesyjnom

Niepoprawna pisownia