Niepoprawna pisownia

akcendu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akcentu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akcędu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcętu

Niepoprawna pisownia