Niepoprawna pisownia

akcędem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akcentem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akcętem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcendem

Niepoprawna pisownia