Poprawna pisownia

nieumiejąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieumiejonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie umiejąca

Niepoprawna pisownia