Poprawna pisownia

agnostyczka

Poprawna pisownia, znaczenie: bezpośrednio oznacza „bez wiedzy” i charakteryzuje osobę płci żeńskiej, będącą zwolennikiem agnostycyzmu. Jest to uczciwszą intelektualnie forma ateizmu, który twierdzi, że Bóg nie istnieje, co jest niemożliwe do udowodnienia. Agnostycyzm zakłada, że istnienie Boga nie może być ani udowodnione ani nieudowodnione, czyli niemożliwe jest poznanie czy Bóg istnieje.


Niepoprawna pisownia

agnoztyczka

Niepoprawna pisownia