Poprawna pisownia

adresatka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

adresadka

Niepoprawna pisownia