Niepoprawna pisownia

absencyjnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absencyjną

Poprawna pisownia