Poprawna pisownia

Abrahama

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia męskiego „Abraham”, oznaczającego założyciela narodu żydowskiego (zgodnie ze Starym Testamentem). Abraham w młodości nosił imię Ram (czyli „wysoki”), natomiast w dalszym okresie swojego życia imię Ab-Ram (co oznaczało „ojciec wielu” – nadane zostało mu przez ojca). Imieniem Abraham (czyli „ojciec wszystkich”) został nazwany przez Boga dopiero podczas objawienia.


Niepoprawna pisownia

Abrachama

Niepoprawna pisownia