Niepoprawna pisownia

a typowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

atypowy

Poprawna pisownia, znaczenie: nietypowy – nieposiadający cech typowych.