Niepoprawna pisownia

a społeczna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w sytuacji odnoszenia się do czegoś związanego ze społeczeństwem, np. „Misja a społeczna odpowiedzialność”.


Poprawna pisownia

aspołeczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

a zpołeczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

azpołeczna

Niepoprawna pisownia