Niepoprawna pisownia

7. października

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

7 października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu października, nie zaś o siódmym październiku.


Niepoprawna pisownia

7 październik

Niepoprawna pisownia