Niepoprawna pisownia

24. sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

24 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym czwartym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym czwartym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

24 sierpień

Niepoprawna pisownia