Niepoprawna pisownia

za gadasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagadasz

Poprawna pisownia