Niepoprawna pisownia

2 sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

2 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o drugim dniu sierpnia, nie zaś o drugim sierpniu.


Niepoprawna pisownia

2. sierpnia

Niepoprawna pisownia