Niepoprawna pisownia

12 wrzesień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

12 września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwunastym dniu września, nie zaś o dwunastym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

12. września

Niepoprawna pisownia