Poprawna pisownia

zerówka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zeruwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zerófka

Niepoprawna pisownia