Poprawna pisownia

zwyciężać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwycienżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwycięrzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwycięszać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwyciężadź

Niepoprawna pisownia