Niepoprawna pisownia

zwruceniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwróceniu

Poprawna pisownia