Poprawna pisownia

zwarzy

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

zważy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z warzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z waży

Niepoprawna pisownia