Niepoprawna pisownia

zurzycia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zużycia

Poprawna pisownia