Poprawna pisownia

zuchach

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zuhah

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zóchah

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zóhah

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zuhach

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zóchach

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zóhach

Niepoprawna pisownia