Niepoprawna pisownia

zrewolucjonują

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrewolucjonizują

Poprawna pisownia