Niepoprawna pisownia

zpóźnione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spóźnione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z późnione

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spuźnione

Niepoprawna pisownia