Niepoprawna pisownia

przeklnęła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeklęła

Poprawna pisownia