Niepoprawna pisownia

zombkująca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbkująca

Poprawna pisownia