Poprawna pisownia

żółć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żółdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żułć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzółć

Niepoprawna pisownia