Poprawna pisownia

znaliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znali by

Niepoprawna pisownia