Niepoprawna pisownia

zkazali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazali

Niepoprawna pisownia