Niepoprawna pisownia

zkazałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazałeś

Niepoprawna pisownia