Poprawna pisownia

zignorowały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ignorowały

Niepoprawna pisownia