Poprawna pisownia

zgrai

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zgraji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgraii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgrajii

Niepoprawna pisownia