Niepoprawna pisownia

zfrustrowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfrustrowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z frustrowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zflustrowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sflustrowana

Niepoprawna pisownia