Niepoprawna pisownia

zfata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swata

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sfata

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwata

Niepoprawna pisownia