Niepoprawna pisownia

żetelnymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzetelnymi

Poprawna pisownia