Poprawna pisownia

żenić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzenić

Niepoprawna pisownia