Poprawna pisownia

żeby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szeby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzeby

Niepoprawna pisownia